Membrii fondatori

1. Președinte, Conf. univ. dr. Maria Niculescu
2. Vicepreședinte, Prof. Constantin Huțanu
3. Vicepreședinte, Andreea Daniela Giredaru
4. Ștefănigă Sebastian Aurelian, asistent universitar, cercetător
5. Daniel – Alex Milencovici, profesor